Ekonomska gimnazija

U želji da našim učenicima omogućimo još bolju vertikalnu prohodnost prema fakultetima i visokim školama, a naročito onih društvenog smjera, od školske godine 2013./2014. izvodimo  nastavni plan i program ekonomske gimnazije.

Program ekonomske gimnazije ima više općeobrazovnih predmeta, uz hrvatski jezik, matematiku, engleski jezik program sadržava izučavanje  psihologije, sociologije i likovne umjetnosti, veći je broj sati povijesti, kemije, biologije i stranih jezika u odnosu na smjer ekonomist. S druge strane ekonomska struka nije zanemarena pa će učenici kao i u smjeru ekonomist učiti o osnovama ekonomije, računovodstvu, marketingu i poduzetništvu u okviru vježbeničke tvrtke. Moramo naglasiti da su strani jezici u ovom smjeru dodatno pojačani satnicom poslovnog stranog jezika.

Osim što će učenik steći uvjete za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama, učenik ekonomske gimnazije biti će osposobljen za odgovorno i samostalno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području: računovodstvenih poslova, istraživanja tržišta, poslova primjene marketinškog instrumentarija, bankarskih poslova te poslova organizacije uredskog poslovanja.

Učenici ekonomske gimnazije obvezni su položiti državnu maturu.

  Preuzmite nastavni plan i program   Preuzmite skraćeni nastavni plan i program

Brojač posjeta

UKUPNO374,976

MJESEC8,510

TJEDAN2,209

DANAS143