Škola danas

Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik strukovna je škola koja omogućuje učenicima obrazovanje u sektoru Ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanja: ekonomist, komercijalist, poslovni tajnik, upravni referent u četverogodišnjem i prodavač u trogodišnjem trajanju. 

Od nadležnog ministarstva Škola je dobila odobrenje za proširenje djelatnosti na sektor obrazovanja Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje i uvođenje četverogodišnjeg strukovnog kurikuluma za zanimanje web dizajner, počevši od školske godine 2023./2024.

Učenici Ekonomske i trgovačke škole završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada i tako stječu svoje prvo zvanje koje im omogućuje uključivanje u proces zapošljavanja i rada. Iako nisu obvezni položiti državnu maturu, većina učenika četverogodišnjih programa obrazovanja pristupa polaganju tih ispita zbog nastavka obrazovanja na sveučilištima i visokim školama.  

U školi se organizira dodatna i dopunska nastava iz Hrvatskog jezika, Matematike, a po potrebi i iz Engleskog jezika kako bi se učenici što bolje pripremili za polaganje obveznih ispita državne mature i tako im se omogućila vertikalna prohodnost prema željenim studijima i fakultetima. 

Nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Ekonomske i trgovačke škole usmjerene su na razvijanje i ostvarivanje temeljnih kompetencija učenika važnih za cjeloživotno obrazovanje: komunikacije na materinskom i stranom jeziku, osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, poduzetnost i inicijativnost te razvijanje kulturne svijesti i stvaralačkoga izražavanja. Povezanost navedenih kompetencija sa strukovnim kompetencijama vrijednosti su na koje smo usmjereni u razvoju naših učenika. Posebno ističemo poduzetnost i inicijativnost naših učenika koje razvijamo u većini strukovnih sadržaja.

U školi promičemo temeljne društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti: dostojanstvo ljudske osobe, domoljublje, društvenu jednakost, solidarnost, dijalog i snošljivost, rad, poštenje, mir, zdravlje, očuvanje prirode i okoliša te ostale demokratske vrijednosti.

NAŠA MISIJA:

Stvaramo uvjete koji učenike potiču na učenje! Razvijamo stručne, kreativne, odgovorne, poduzetne i socijalno osjetljive mlade ljude otvorene prema europskim vrijednostima.

VIZIJA:

Škola visokomotiviranih nastavnika koji koriste inovativne i kreativne metode poučavanja i zadovoljnih učenika prilagodljivih tržištu rada, sposobnih za nastavak obrazovanja i spremnih na cjeloživotno učenje.

Inovativno i konkurentno obrazovanje usmjereno na učenika, u nadograđenoj i suvremeno opremljenoj školskoj zgradi. 

MOTO: 

„Tko ima zvanje, ima osiguran život!“ (Benedikt Kotruljević)

Kako bi ispunili svoju misiju i ostvarili viziju naše škole, u školi razvijamo vježbeničke tvrtke, razne školske i Erasmus+ projekte.

 

School today

High School for Economy  and Trade is one of the vocational training centers in Dubrovnik where  students acquire their first profession so that they can be included in the labor market. For those who wish to continue their studies at university level, the school organizes additional classes to prepare them for final exams, thus guaranteeing the vertical passage to desired universities.

The School is a legal successor of the school established in 1913 for providing the competences needed in commercial activities. From 1993 till today there have been educational programs for acquiring the following professions: economist, commercialist, business secretary, clerk shop assistent and web designer.

Students aged from 15 to 18 are educated to work in accounting, finance, banking, insurance, commerce and administration. They are also encouraged to create their own companies, they learn how to start their business, develop the business idea and work with imaginary products while dealing with actual documents.

School mission is to encourage students to  learn and develop their professional skills, their creativity, responsiblities, humanity, competences for entrepreneurship and to embrace European values.

Our vision is: the school of highly motivated teachers who use innovative and creative teaching methods and satisfied students able to find a job or start one on their own.

In order to fulfill our mission and to achieve our vision we develop school's training firms (small business) and many various school`s and European projects such us Erasmus+.

 

Brojač posjeta

UKUPNO894,519

MJESEC23,081

TJEDAN2,574

DANAS848