Škola danas

Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik strukovna je škola koja omogućuje učenicima obrazovanje u sektoru ekonomije, trgovine i poslovne administracije za zanimanja: ekonomist, komercijalistposlovni tajnik, upravni referent u četverogodišnjem i prodavač u trogodišnjem programu. Osim navedenih programa, Škola provodi program eksperimentalne ekonomske gimnazije.

Škola ima odobrenje MZO-a za organiziranje i provedbu obrazovanja odraslih polaznika za prekvalifikaciju i stjecanje srednje stručne spreme prema strukovnim programima.

Učenici Ekonomske i trgovačke škole završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada i tako stječu svoje prvo zvanje koje im omogućuje uključivanje u proces zapošljavanja i rada. Iako učenici nisu obvezni položiti državnu mature, većina njih pristupa polaganju tih ispita zbog nastavka obrazovanja na sveučilištima i visokim školama.  

Škola osigurava dodatnu i dopunsku nastavu ( iz Hrvatskog jezika, Matematike i po potrebi Engleskog jezika) kako učenicima osigurala što bolju pripremljenost za polaganje državne mature pa tako i vertikalnu prohodnost prema željenim studijima i fakultetima. 

Nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Ekonomske i trgovačke škole usmjerene su na razvijanje i ostvarivanje temeljnih kompetencija učenika važnih za cjeloživotno obrazovanje: komunikacije na materinskom i stranom jeziku, osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, poduzetnost i inicijativnost te razvijanje kulturne svijesti i stvaralačkoga izražavanja. Povezanost navedenih kompetencija sa strukovnim kompetencijama vrijednosti su na koje smo usmjereni u razvoju naših učenika. Posebno ističemo poduzetnost i inicijativnost naših učenika koje razvijamo u većini strukovnih sadržaja.

U školi promičemo temeljne društveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti: dostojanstvo ljudske osobe, domoljublje, društvenu jednakost, solidarnost, dijalog i snošljivost, rad, poštenje, mir, zdravlje, očuvanje prirode i okoliša te ostale demokratske vrijednosti.

Ponosni smo što smo 2013. godine obilježili 100.-tu obljetnicu postojanja naše škole!

NAŠA MISIJA:

Stvaramo uvjete koji učenike potiču na učenje! Razvijamo stručne, kreativne, odgovorne, poduzetne i socijalno osjetljive mlade ljude otvorene prema europskim vrijednostima.

VIZIJA:

Škola visokomotiviranih nastavnika koji koriste inovativne i kreativne metode poučavanja i zadovoljnih učenika prilagodljivih tržištu rada, spremnih na cjeloživotno učenje i sposobnih za nastavak obrazovanja.

Inovativno i konkurentno obrazovanje usmjereno na učenika, u nadograđenoj i suvremeno opremljenoj zgradi s radom u jednoj smjeni.

MOTO: 

„Tko ima zvanje, ima osiguran život!“ (Benedikt Kotruljević)

Brojač posjeta

UKUPNO375,000

MJESEC8,534

TJEDAN2,233

DANAS167