Primanje roditelja kod ostalih nastavnika

PRIMANJE RODITELJA KOD OSTALIH NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

NASTAVNIK

SMJENA

DAN

SAT

BR. KABINEA

Butigan Marko

 

prema rasporedu učenika

prije ili nakon nastave

sportska dvorana

Čular Ivica

 

prema rasporedu učenika

prije ili nakon nastave

sportska dvorana

Ćibarić Katarina

I./III. raz

Utorak

3.

Zbornica

Dabelić Đenka

 

prema rasporedu

prije ili nakon sata

sportska dvorana

Drašković Zdravka

I./III. raz

Ponedjeljak

3.

14

Đuraš Marina

I./III. raz

Ponedjeljak / Srijeda

Veliki odmor

14

Gustin Bakić Dragica

II./IV. raz

Ponedjeljak

3.

Zbornica

Jančić Frano

I./III. raz

Petak

4.

Zbornica

Jasprica Duper Ana

I./III. raz

Srijeda

5.

Zbornica

Jelača Petra

I./III. raz.

Utorak

3.

 

Kešina Beti

I./III. raz

Četvrtak

4.

Zbornica

Kovač Ivana

I./III. raz

Petak

4.

Zbornica

Kristić Klara

II./IV. raz

Petak

7.

Zbornica

Kulić Marijana

I./III. raz

Ponedjeljak

veliki odmor

Zbornica 

Lučić Željana

II./IV. raz.

Ponedjeljak

4.

 

Matušić Katija

II./IV. raz

Utorak

4.

Zbornica

Mikulić Branka

II./IV. raz

Petak

2.

Zbornica

Plećaš Katarina

II./IV. raz

Četvrtak

5.

Zbornica

Rubin Mojaš Nikolina

II./IV. raz

Petak

4.

 

Serdarević Sandra

I./III. raz

Utorak

Veliki odmor

Zbornica

Šišić Lovorka

II./IV. raz

Srijeda

4. sat

Ured psihologice

Špaleta Dežulović Karol

I./III. raz

Ponedjeljak

Veliki odmor

14

Tasovac Ivana

I./III. raz

Četvrtak

4.

Ured psihologa

Vujnović Tomislava

 

Srijeda

3.

 

Vukić Jelka

II./IV. raz

Ponedjeljak

4.

Zbornica

Brojač posjeta

UKUPNO283,436

MJESEC9,468

TJEDAN1,200

DANAS169