Ekonomist

Radoznali ste, kreativni, strpljivi i uporni, imate smisla za rad s brojkama?

NUDIMO VAM OBRAZOVANJE ZA ZANIMANJE EKONOMIST!

Predmeti struke kao što su Marketing, Poslovne komunikacije, Komunikacijsko-prezentacijske vještine usmjerene su na razvijanje kreativnosti, sigurnosti javnog nastupa, govorne i pisane komunikacije.

Vježbenička tvrtka predmet je u kojem se simulira osnivanje i vođenje prave tvrtke, učenici kroz konkretne zadatke prolaze sve faze razvoja i poslovanja tvrtke što im osigurava da se nakon škole lakše uključuju u svijet rada i poduzetništva. Stručni predmeti u ovom smjeru kao što su Računovodstvo i Statistika temelje se na znanju iz matematike, učenici stječu znanja o vođenju poslovnih knjiga, analizi poslovanja, planiranju poslovnih događanja i donošenju poslovnih odluka. Iz Osnova ekonomije, Tržišta kapitala, Bankarstva i osiguranja naučit ćete i razumjeti kako funkcionira suvremeno gospodarstvo u kojemu djelujete i vi i vaša obitelj.

Od stranih jezika u ovom smjeru uči se samo engleski jezik. Ukoliko žele učiti drugi strani jezik, Škola omogućuje učenje francuskog ili šapanjolskog jezika kroz fakultativnu nastavu.

Obrazovanje za zanimanje ekonomist učenicima omogućuje:

 • Stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalno vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje financijskih izvješća i analizu poslovanja
 • Stjecanje znanja i vještine iz područja marketinga   
 • Stjecanje znanja i vještina iz područja bankarstva i osiguranja
 • Stjecanje i razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina
 • Stjecanje i razvijanje digitalnih vještina
 • Stjecanje poduzetničkih znanja i vještina potrebnih za pokretanje i vođenje vlastitog posla
 • Stjecanje znanja i razumijevanje zakonitosti funkcioniranja gospodarskog sustava
 • Razvijanje kreativnosti, inovativnosti, poduzetničke inicijative i sigurnosti javnog nastupa

Učenici koji završe smjer ekonomist mogu se zaposliti ili nastaviti svoje obrazovanje na visokim školama i fakultetima.

Ekonomisti mogu raditi kao:

 •  računovođe
 • službenici u bankama i osiguravajućim društvima
 • marketinški stručnjaci, istraživači i analitičari tržišta
 • službenici u odjelima administracije, prodaje, nabave, ljudskih potencijala, kontrole, financija i računovodstva raznih tvrtki, privatnih i javnih

Ekonomisti mogu biti poduzetnici što znači da mogu pokretati i voditi vlastite poslove.

Predmeti koji se vrednuju za upis:

1. Hrvatski jezik

2. prvi strani jezik

3. Matematika

4. Povijest

5. Geografija

6. Likovna kultura

Detaljni program nalazi se na linkuhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_85_2039.html

  Preuzmite nastavni plan i program   Preuzmite skraćeni nastavni plan i program

Brojač posjeta

UKUPNO839,171

MJESEC18,762

TJEDAN3,836

DANAS343