Natjecanja i smotre

1. NATJECANJA IZ OPĆE-OBRAZOVNIH PREDMETA:

Iz skupine opće-obrazovnih predmeta, u školi se organiziraju natjecanja iz sljedećih predmeta:

HRVTASKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

Natjecanja iz ostalih opće-obrazovnih predmeta organiziraju se prema interesima učenika.

 

2. NATJECANJA IZ STRUKE

(PREMA NOVOM MODELU NATJECANJA OD 2018. GODINE)

 

2.1. PODUZETNIŠTVO

U disciplini Poduzetništvo mogu se natjecati učenici koji se obrazuju za stjecanje kvalifikacija

ekonomist i komercijalist:

Ovo se natjecanje sastoji od sljedećih modula:

Modul 1: Predstavljanje tvrtke

Modul 2: Izvori ideja / generiranje ideja za novi proizvod

Modul 3: Istraživanje tržišta

Modul 4: Segmentacija tržišta

Modul 5: Elementi marketinškog miksa

Modul 6: Društveno odgovorno poslovanje / socijalno poduzetništvo

Modul 7: Prezentacija poslovnog plana / prezentacija učinjenog

 

2.2. PRODAJNE VJEŠTINE

U disciplini Prodajne vještine mogu se natjecati učenici koji se obrazuju za stjecanje kvalifikacija u podsektoru „trgovina“- prodavač i komercijalist.

Natjecanje se sastoji od sljedećih modula:

Modul 1: Organizacija posla i samostalno upravljanje

Modul 2: Nabava i skladištenje robe

Modul 3: Priprema robe za prodaju

Modul 4: Unapređenje prodaje

Modul 5: Prodaja robe

Modul 6: Komunikacijske vještine i međuljudski odnos

 

2.3. KOMERCIJALNI POSLOVI

Natjecanje učenika koji se obrazuju za stjecanje strukovne kvalifikacije komercijalist.

2.4. UREDSKI POSLOVI

Natjecanje učenika koji se obrazuju za stjecanje strukovnih kvalifikacija upravni referent i poslovni tajnik.

 

2.5. RAČUNOVODSTVO

U disciplini Računovodstvo mogu se natjecati učenici koji se obrazuju za stjecanje kvalifikacije ekonomist.

Natjecanje se organizira kroz sljedeće module:

MODUL A: SORTIRANJE I KONTIRANJE PREUZETIH KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

MODUL B: UNOS PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA U RAČUNALNI PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO

MODUL C: IZRADA KALKULACIJA NA TEMELJU KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

MODUL D: SASTAVLJANJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT

MODUL E: SASTAVLJANJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA

MODUL F: SASTAVLJANJE BILANCE

MODUL G: SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA

 

2.6. SMOTRA VJEŽBENIČKIH TVRTKI

Mogućnost sudjelovanja na državnom nivou imaju učenici koji su uključeni u rad vježbeničkih tvrtki u svojim školama, a koji kao tim prođu kvalifikacijski postupak koji se sastoji od izrade prezentacije svoje tvrtke i pokrenuta web stranica tvrtke. Ukupan broj vježbeničkih tvrtki koji se može plasirati na državnu smotru je u pravilu desetak, ovisno o organizatoru natjecanja-Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

3. OSTALA STRUKOVNA NATJECANJA I SMOTRE:

3.1. DANI TIPKOVNICE – natjecanje učenika smjera poslovni tajnik

3.2. INTERSTENO – on line natjecanje u kompjuterskoj daktilografiji

3.3. SMOTRA UPRAVNIH REFERENATA

3.4. SMOTRA UČENIČKIH RADOVA  - za web dizajnere

 

4. NATJECANJE IZ INFORMATIKE - INFOKUP

5. NATJECANJE I SMOTRA HRVATSKIH GLOBE ŠKOLA

6. SMOTRA LIDRANO

Brojač posjeta

UKUPNO894,447

MJESEC23,009

TJEDAN2,502

DANAS776