Dodatne aktivnosti

GOVORNIŠTVO ZA PODUZETNIŠTVO

Preporuča se učenicima koji žele više razviti svoje govorničke i prezentacijske vještine. Ciljevi provedbe ove aktivnosti su:

  • njegovati hrvatski standardni jezik
  • osposobiti učenike za argumentiranje, debatiranje, uporabu retoričkih i logičkih figura, slušanje, analiziranje, sastavljanje i izvođenje govora
  • razviti sposobnost javnog nastupa i kulturu govorenja pred drugima
  • razviti samostalnost, samopouzdanje, kreativnost i odgovornost učenika
  • shvatiti važnost verbalne, neverbalne i paraverbalne komunikacije
  • osposobiti učenike za primjenu stečenog znanja i govorničkih vještina u različitim situacijama
  • uvježbati s učenicima poslovnu konverzaciju na engleskom jeziku

Aktivnost završava organizacijom natjecanja učenika u izvođenju govora ili debatiranja na određenu temu.

 

DRAMSKA SKUPINA

Dramska skupina usmjerena je na razvijanje scenskog izražavanja i stvaralaštva naših učenika, njihovog samopouzdanja, sigurnosti nastupa, odgovornosti, odnosa suradnje i timskog rada.

 

WEB DIZAJNERI

Poticati i unaprijediti razvoj digitalnih kompetencija, razviti kreativnost učenika, njihovu samostalnost i poduzetnost te razviti svijest učenika o primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u društvu s njezinim posljedicama samo su neki od ciljeva ove izvannastavne aktivnosti.

Učenici koji su uključeni u ovu aktivnost otkrit će koji su to koraci u izradi i pokretanju vlastite web stranice.

 

MALA ŠKOLA ODRŽIVOG RAZVOJA

U okviru ove aktivnosti učenici prate i evidentiraju promjene u okruženju (voda, tlo, zrak). Aktivnosti "Male škole održivog razvoja" usmjerene su na razvijanje odgovornog ponašanja učenika prema prirodi i okolišu. Učenici mogu više doznati o zaštiti prirode, bolje razumjeti pitanje održivog razvoja i pravedne raspodjele prirodnih i proizvedenih dobara.

 

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB

Za sve sportaše, ali i one koji se žele više baviti tjelesnim aktivnostima koje razvijaju zdravo tijelo i zdrav duh, u školi djeluje sportski klub. Ovisno o interesima učenika, na početku svake školske godine formiraju se timovi učenika koji treniraju i uključuju se u sportska natjecanja.

 

ZBOR I PLESNA SKUPINA

Kvalitetno upotpuniti slobodno vrijeme učenika, stvoriti ugodno školsko ozračje, pomoći učenicima da pokažu svoj talent, razviju samopouzdanje, dobre međuljudske odnose i potaknuti učenike na suradnju, timski rad i međusobno druženje izvan nastave zadaci su školskog zbora i plesne skupine. Pokreću se na početku školske godine, ovisno o interesima i željama učenika.

Brojač posjeta

UKUPNO555,645

MJESEC8,477

TJEDAN875

DANAS434