Povijest škole

Temelji nastanka i razvijanja Ekonomske i trgovačke škole u Dubrovniku nastali su davne  1913. godine kada je odlukom bečkoga Ministarstva za bogoštovlje i nastavu osnovana državna dvorazredna Trgovačka škola.

Škola se brzo razvijala i po završetku Prvoga svjetskoga rata (1919.) dobiva naziv Trgovačka akademija (umjesto dotadašnjega naziva Trgovačka škola). Zbog maloga broja učenika odlukom Ministarstva trgovine 1932. godine škola prestaje biti državna, a intervencijom gradske uprave koja je shvaćala važnost obrazovanja učenika za trgovačko zanimanje, škola umjesto državne postaje gradska. Škola ponovno 1937. godine postaje državna obrazovna institucija.

Godine 1947. reformom školstva umjesto trgovačkih akademija osnivaju se ekonomski tehnikumi i nastava se s četiri godine smanjuje na tri. Uskoro se pokazalo da je trogodišnje školovanje nedovoljno za kvalitetno stručno obrazovanje. Već 1. rujna 1950. vraća se četverogodišnje školovanje. Ekonomski tehnikumi postaju ekonomske škole, a zatim i srednje ekonomske škole.

Od 1913. godine pa do školske godine 1953./54. Škola je radila u privatnoj zgradi u Ulici od puča. Školske godine 1954./55. preseljena je u popodnevnu smjenu zgrade Učiteljske škole na Gracu. Iduće školske godine ponovno je preseljena, u zgradu Pomorske škole. Nakon pet godina podstanarstva, ponovno je 1960./61. preseljena u pomoćnu zgradu Druge osnovne škole u Lapadu. Zadnju selidbu Škola je doživjela je 1. prosinca 1966. Tada je preseljena u sadašnju zgradu, bivšu vojarnu koja je adaptacijama prilagođena potrebama škole.

Srednja Ekonomska škola Dubrovnik po predviđenom planu i programu radi sve do ulaska u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje kad nastavlja realizirati programe Ekonomske škole. U sastavu Centra tada su se nalazile sve srednje škole. Ukidanjem Centra 90.-tih godina 20. stoljeća i ponovnim stvaranjem zasebnih srednjih škola, naša škola postala je Ekonomska i trgovačka škola i pod tim nazivom djeluje od 1993. godine.

Brojač posjeta

UKUPNO283,512

MJESEC9,544

TJEDAN1,276

DANAS245