PODRUČJA VREDNOVANJA KANDIDATA PREMA NATJEČAJU OD 28. PROSINCA 2020.

05.01.2021. | objavio Admin

ZA RADNA MJESTA NASTAVNIKA SOCIOLOGIJE, ETIKE I STRUČNOG SURADNIKA-PEDAGOGA

PODRUČJE VREDNOVANJA KANDIDATA ZA RADNA MJESTA NASTAVNIKA SOCIOLOGIJE, ETIKE I STRUČNOG SURADNIKA-PEDAGOGA PREMA NATJEČAJU OD 28. PROSINCA 2020.

 

Pismena provjera za sve kandidate:

1. Poznavanje kurikula nastavnog predmeta (za radna mjesta nastavnika sociologije i etike)

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Izvori: internetska stranica Škole, internetska stranica MZO, Narodne novine

 

Ogledni sat za nastavnika sociologije i nastavnika etike:

  • za nastavnika sociologije – ogledni sat u učionici

Tema oglednog sata za 3. i 4. razred: „Obitelj (sastav, funkcije, vrste)“, izvor: udžbenik iz sociologije, autori: Zvonimir Bošnjak, Zlata Paštar, Anton Vukelić, izdavač Profil Klett

 

  • za nastavnika etike – ogledni sat u virtualnoj učionici

Tema oglednog sata za 1. razred: „Spol i rod kao obilježja identiteta“, izvor: udžbenik Etika 1, Novi putevi, autori: Lukić Igor, Katinić Marina, Zec Marko, izdavač Školska knjiga

Tema oglednog sata za 2. razred: „Nastanak i svrha društva i države“, izvor: udžbenik Etika 2, Tragovima čovjeka, autori: Lukić Igor, Zec Marko, Paštar Zlata, izdavač Školska knjiga

Tema oglednog sata za 3. razred: „Eutanazija i palijativna skrb“, izvor: udžbenik Etika 3, Pravcima života, autor Lukić Igor, izdavač Školska knjiga

Tema oglednog sata za 4. razred: „Etički pristup moralnim problemima svakodnevnog života“, izvor: udžbenik Etika 4, Etika ili o dobru, autor Jakopec Petar, izdavač Školska knjiga

 

Ogledni sat stručnog suradnika-pedagoga:

Tema oglednog sata - radionice: „Rodni stereotipi“ 

Tema oglednog sata - radionice: „Izazovi modernog društva-kockanje“ 

 

Razgovor s kandidatom:

Utvrđivanje interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata za rad u školskoj ustanovi.

Obavlja se s tri najbolje rangirana kandidata za svako radno mjesto.

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Detaljne informacije o datumu, vremenu provjere i temi oglednog sata ili radionice kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja će dobiti putem e-maila najkasnije 5 dana prije termina provjere. 

Brojač posjeta

UKUPNO222,248

MJESEC8,962

TJEDAN2,571

DANAS30