NASTAVAK OBRAZOVANJA ZA UČENIKE SMJERA PRODAVAČ

12.06.2020. | objavio Admin

OBJAVLJUJEMO NATJEČAJ ZA UČENIKE SMJERA PRODAVAČ - STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

 

Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14., 07/17., 68/18, 98/19), Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16), članka 134. Statuta i Odluke Nastavničkog vijeća od 10. lipnja 2020., Ekonomska i trgovačka škola, raspisuje:

 

NATJEČAJ

ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE-

ZANIMANJE KOMERCIJALIST

 

Uvjeti:

1. završen program za stjecanje strukovne kvalifikacije prodavač

2. prosjek ocjena svih razreda u prethodno završenom obrazovanju, minimalno 3,50

3. polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita

 

Učenik je obvezan u školskoj godini 2020./2021. položiti sve razlikovne i/ili dopunske ispite, najkasnije do 31. kolovoza 2021. Nakon položenih svih ispita, učenik se upisuje u 4. razred – smjer komercijalist za školsku godinu 2021./2022.

U godini kada polaže razlikovne/dopunske ispite kandidat ima status redovnog učenika.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika koji želi nastaviti obrazovanje, obvezan je najkasnije do 5. srpnja 2020. podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja. Uz zahtjev potrebno je priložiti svjedodžbe I.,II., i III. razreda te svjedodžbu o završnom radu.

Pisani zahtjev s navedenom dokumentacijom može se dostaviti tajništvu Škole radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati ili poslati na adresu: Ekonomska i trgovačka škola, Iva Vojnovića 12A, 20000 Dubrovnik, s naznakom za nastavak obrazovanja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni najkasnije do 20. srpnja 2020.

 

U Dubrovniku 12. lipnja 2020.

Klasa: 602-03/20-04/248

Urbroj: 2117/1-40-01-20-1

 

Ravnateljica:

Suzana Đurđević, dipl. oec

 

Brojač posjeta

UKUPNO263,088

MJESEC2,354

TJEDAN1,493

DANAS180