Prodavač

Želite se što prije osamostaliti i početi raditi? Komunikativna ste osoba i volite pomagati svojim prijateljima ili članovima obitelji u kupovini, davati im svoja mišljenja ili savjete za najbolju kupovinu?

NUDIMO VAM PROGRAM OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJE PRODAVAČ!

Prodavač je jedini smjer u našoj školi koji traje 3 godine i učenicima predstavlja najkraći put do stjecanja srednje stručne spreme.

Zanimanje prodavač vezano je uz direktni kontakt s kupcima, rješavanje njihovih potreba i stalnu spremnost na uslugu. Prodavači svojim profesionalnim radom u raznim tipovima prodavaonica izravno utječu na zadovoljstvo kupca. Pojavom velikih trgovačkih lanaca, raznih suvremenih prodavaonica, uvođenjem elektronske trgovine i sve veće konkurencije među trgovcima, školovan i obrazovan prodavač postaje sve traženiji na tržištu rada.

U smjeru prodavač učenik stječe vještine vezane uz: prezentiranje robe kupcima, pripremanje i izlaganje robe na prodajnom mjestu, aranžiranja izloga i polica, pravilno rukovanje robom i skladišno poslovanje.

Učenik također stječe temeljna znanja za osnivanje i vođenje prodavaonice.

Detaljni program može se pronaći na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1948.html

Ukoliko žele nastaviti obrazovanje i nakon završenog trećeg razreda, Škola omogućuje učenicima prekvalifikaciju u zanimanje komercijalist.

Prekvalifikaciju iz zanimanja prodavač u zanimanje komercijalist moguće je ostvariti na dva načina:

  • nastavkom obrazovanja kroz redovni sustav što se ne plaća, ali zato učenik mora imati minimalni prosjek ocjena 3,50. Ovakav nastavak obrazovanja traje dvije školske godine, učenik prvo mora položiti razlikovne predmete i tek se sljedeće godine može upisati u redovan razred komercijalista. Za to vrijeme učenik ima status redovnog učenika.
  • kroz obrazovanje odraslih, polaganje razlikovnih predmeta i predmeta 4. razreda može se riješiti u jednoj školskoj godini. Učenik nema status redovnog učenika, on postaje polaznik obrazovanja odraslih i ovakav način nastavka obrazovanja se plaća.

Predmeti koji se vrednuju za upis:

1. Hrvatski jezik

2. prvi strani jezik

3. Matematika

  Preuzmite nastavni plan i program   Preuzmite skraćeni nastavni plan i program

Brojač posjeta

UKUPNO839,147

MJESEC18,738

TJEDAN3,812

DANAS319