Poslovni tajnik

Privlači vas rad na računalu, pisanje, oblikovanje i kreiranje poslovnih dopisa? Volite strane jezike, književnost, pismeno i usmeno izražavanje?

NUDIMO VAM PROGRAM OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJE POSLOVNI TAJNIK!

Zvanje poslovnog tajnika ili tajnice danas zauzima važno mjesto u poslovanju svih, posebno većih tvrtki. Sve stručne službe, uredi i ustanove među kojima su i škole koje pohađate, moraju imati tajnika ili tajnicu. Možemo reći da su poslovni tajnici desna ruka direktorima.

Na popisu općeobrazovnih predmeta možete vidjeti da su u ovom smjeru dva strana jezika obvezna: engleski i drugi po vašem izboru talijanski ili njemački. Treći strani jezik, francuski ili španjolski jezik možete učiti kroz fakultativnu nastavu.

U ovom smjeru imate veći broj sati iz Hrvatskog jezika. Također je veći fonda sati Povijesti koja se uči tri godine umjesto dvije kao u smjerovima ekonomist i komercijalist. Kao dio općih predmeta, učenici u ovom smjeru imaju Socijologiju i Psihologiju. U odnosu na smjerove ekonomist i komercijalist, smjer Poslovni tajnik je bogatiji opće-obrazovnim predmetima iz područja društvenih znanosti.

Na popisu stručnih predmeta dosta je onih iz pravne struke, ali u odnosu na smjer upravni referent popis pravnih predmeta je manji. U smjeru poslovni tajnik prevladavaju predmeti koji se temelje na razvoju digitalnih vještina. Za ovaj smjer u našoj školi može reći da predstavlja spoj ekonomije i prava.

Preporučamo ga svima koji u budućnosti namjeravaju nastaviti obrazovanje u pravnoj struci. Smjer također daje dobar temelj za studiranje na društvenim fakultetima odnosno na sveučilištima s društvenim smjerovima.

Predmeti koji se vrednuju za upis:

1. Hrvatski jezik

2. prvi strani jezik

3. Matematika

4. Povijest

5. Geografija

6. Likovna kultura

  Preuzmite nastavni plan i program   Preuzmite skraćeni nastavni plan i program

Brojač posjeta

UKUPNO857,329

MJESEC12,460

TJEDAN4,340

DANAS620