GLOBE PROJEKT - VODA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

29.02.2020. | objavio Admin

ISTRAŽUJEMO KEMIJSKO-BIOLOŠKU, POVIJESNO-GEOGRAFSKU I KULTURNU ODRŽIVOST RJEČICE OMBLE I RIJEKE DUBROVAČKE

Učenici 1.C i 1.A razreda zajedno s članovima GLOBE grupe, prekrasno subotnje jutro 29. veljače 2020. proveli su obavljajući aktivnosti i zadatke planirane GLOBE projektom: "Voda za održivi razvoj".

Cilj projekta "Voda za održivi razvoj" je istražiti kemijsko-biološku, povijesno-geografsku i kulturnu održivost rječice Omble koja prelazi u Rijeku dubrovačku te povezati nastavu općeobrazovnih predmeta s predmetima struke. Zadatak kojeg su naši učenici trebali obaviti u subotu bio je istražiti stanje ekosustava Rijeke dubrovačke, istražiti njegov utjecaj na kvalitetu života i provesti geografska istraživanja.

Obilazak terena učenici su, vođeni profesoricama Ćulić i Dežulović, započeli ispred ljetnikovca Sorkočević gdje su se ukratko upoznali s poviješću ljetnikovca i uživali u obilasku njegovog perivoja i pergola. Ljepota prirode u okolici ljetnikovaca uz samu Rijeku dubrovačku bila je inspiracija mnogima piscima za njihovo stvaralaštvo pa tako i za našeg čuvenog Ivana Gundulića koji je napisao svih 20 katrenskih pjevanja epa Osman.

Ljetnikovac Sorkočević je smješten na samom ušću rječice Omble, do njega vode široke stepenice zvane Skale. Kada sjednete na te Skale okupane suncem i morem, osjetite svu mirnoću i ljepotu koja okružuje ljetnikovac. 

Koristeći se GPS-om naši su učenici odredili geografsku širinu, dužinu i nadmorsku visinu lokacije, a pomoću karte i kompasa odredili su smjer riječnog toka te azimut. Obilazak terena i šetnja nastavili su se dalje cestom uz rijeku do samog izvora Omble. Putem uz rijeku učenici su analizirali floru i faunu. Nisu uspjeli uloviti niti jednog cipola, nisu pronašli štipavicu - najvećeg europskog kukca, niti riječne kornjače niti divlje patke. Vjerovatno svi oni još spavaju zimski san. Učenici su uočili da od biljnih zajednica uz Omblu prevladavaju trstika, rogoz i riječne alge. Na samom izvoru učenici su izvršili analizu vode prema GLOBE protokolu.

Analiza vode iz Omble pokazala je dobru kvalitetu sa stajališta kemijskih i fizikalnih parametara. Zanimljivo je da Ombla svojim kapacitetom od oko 500 litara vode/s, za vrijeme maksimalne potrošnje, premašuje potrebe grada Dubrovnika i okolice za pitkom vodom. Na samom izvoru Omble zadivi vas njezina ljepota i snaga toka.

Projekt s vodama nastavlja se i dalje. Sve prikupljene i analizirane podatke učenici će prikazati putem prezentacije i plakata.

Vjerujemo da će projekt s vodama biti još jedan u nizu uspješnih projekata naših Globovaca!

Brojač posjeta

UKUPNO283,503

MJESEC9,535

TJEDAN1,267

DANAS236