SVETI VLAHO

02.02.2024. | objavio Admin

LEGENDA O SVETOM VLAHU - ZAŠTITNIKU DUBROVNIKA

Nepoznati ljetopisac, kojeg će slijediti mnogi drugi u stvaranju kulta o svetom Vlahu, potanko opisuje kako je 971. godine pred Dubrovnikom doplovila mletačka flota, više od 100 brodova s vojskom. Neki su se brodovi usidrili u Gružu, a drugi pred Lokrumom s porukom Dubrovčanima da su se tu kratko zaustavili radi opskrbe vodom i hranom, na putu za Levant. A zapravo su došli osvojiti Grad. Dubrovčani, ništa ne sluteći, prijateljski su ih ugostili.

Noć je, oko ponoći. Don Stojko, župnik crkve svetog Stjepana, krenuo je u crkvu da se pomoli. Ušavši, našao je crkvu punu vojnika pod zapovjedništvom starca s dugom sijedom bradom koji mu se predstavio kao sveti Vlaho, kapetan vojske poslane s Neba da obrani Grad te je upozorio don Stojka na veliku opasnost po Grad, na prijevaru Mlečana i zatražio od njega da o tome odmah obavijesti vlast te da se organizira obrana Grada. Tako se i učinilo pa kad su Mlečani vidjeli da im je propao plan sutradan su otplovili na svojim lađama.

Ovako je zabilježen prvi kontakt svetog Vlaha s Dubrovnikom, u obliku jedne kratke i jednostavne legende koju je don Stojko ispričao u Senatu kada je bio pozvan da pojasni objavljivanje svetog Vlaha nakon što su obranili Grad.

Dalje, don Stojko ispriča kako ga je taj starac uputio da se ubuduće čuvaju i da ne vjeruju naoružanim susjedima.

Prepoznavši u tom događaju osobitu milost svetog Vlaha za slobodu Grada, Dubrovčani su ga odredili za svog zaštitnika (svetog ratnika) i od tada je lik svetog Vlaha na državnom barjaku, novcu i pečatu. Njegovi kipovi su na gradskim zidinama i utvrdama.

Poslanici (poklisari) Republike išli su na Istok i Zapad, prijateljima i neprijateljima u ime svetog Vlaha, brodovi su plovili svim morima pod zastavom svetog Vlaha.

U ime svetog Vlaha donosili su se zakoni. Dubrovnik postaje Grad svetog Vlaha. Inače, do opisanog događaja, Dubrovčani su kao svoje pokrovitelje častili svetog Srđa i svetog Baka, bizantske svece ratnike.

I tako je kult svetog Vlaha odmah zaživio u Republici te se sveca tradicionalno štuje od 972. godine.

 

Preuzeto iz knjige „Sveti Vlaho zaštitinik Dubrovnika“, autora Dominika Brigovića

 

 

Brojač posjeta

UKUPNO775,911

MJESEC21,692

TJEDAN2,314

DANAS80