Završetak projekta

06.02.2013. | objavio Admin

Projekt je završio promidžbenim aktivnostima u kolovozu 2013. – organizacijom okrugloga stola za poslodavce i tiskovnom konferencijom kojom su javnosti predstaavljeni rezultati projekta.

Projekt je završio promidžbenim aktivnostima u kolovozu 2013. – organizacijom okrugloga stola za poslodavce i tiskovnom konferencijom kojom su javnosti predstaavljeni rezultati projekta.
Okrugli stol za poslodavce održan je 19. kolovoza u hotelu „Lero“. Na okruglom je stolu uz predstavnike partnerskih škola i njihovih suradnika, s pomoću svojih predstavnika, sudjelovalo 30-ak lokalnih poslodavaca: „Libertina“ Dubrovnik d.o.o., „Libertas“ Dubrovnik d.o.o, Općina Konavle, Općina Župa Dubrovačka, Županijska uprava za ceste Dubrovnik, EFFECT d.o.o., „Dubrovnik Partner“, DURA d.o.o., OTP Banka d.d., KONZUM d.d., „Applicon tours“ d.o.o., CROATIA osiguranje d.d. Filijala Dubrovnik, HZZO Podružnica Dubrovnik, KENT bank d.d., HZMO Područni ured Dubrovnik, Lučka uprava Dubrovnik, PEMO d.o.o., RBA d.d., Jadransko osiguranje d.d., Luka Dubrovnik d.d., MIRIKOM d.o.o., METALOGIKA d.o.o., hotel „Lero“, hotel „Bellevue“, Jadranski lksuzni hoteli d.o.o, Hrvatska gospodarska komora Dubrovnik, Dubrovačke Ljetne ige, ACI marina Dubrovnik, Signum jezici d.o.o

.Predstavnici poslodavaca ocijenili su uspješnim kurikul izvannastavne aktivnosti „Govorništvo za poduzetništvo“, podržali su suradnju između obrazovnih ustanova i poslodavaca.
Znatan broj predstavnika anketiranih poslodavaca izrazio je interes za probnim zapošljavanjem učenika koji bi pohađali navedenu izvannastavnu aktivnost.

 

Brojač posjeta

UKUPNO857,284

MJESEC12,415

TJEDAN4,295

DANAS575