PRVA MOBILNOST U PORTUGALU - PROJEKT "e-School bank"

13.05.2022. | objavio Admin

PRVA MOBILNOST KOD NOVOG PARTNERA U LISABONU

Nakon odustajanja francuskog partnera s kojim smo dobili projekt "e-School bank" za razvijanje računalnog programa i mobilne aplikacije za modernizaciju nastave u području bankarstva, naše su aktivnosti, naročito tijekom siječnja i veljače 2022. godine, bile usmjerene na pronalazak novog partnera.

Zahvaljujući pretraživanju potencijalnih, novih partnera na platformi e-Twinning, pronašli smo školu iz Portugala u Lisabonu. Riječ je o Escola Secundária de Camões koja ima tradiciju obrazovanja učenika u području ekonomije i informatike. S novim partnerima komunikaciju smo uspostavili i održavali putem online ZOOM platforme.

Razdoblje od 9. do 13. svibnja naš projektni tim proveo je kod portugalskog domaćina. Novom partneru prezentirani su detalji projketa, radilo se na otkrivanju specifičnosti naših obrazovnih i gospodarskih sustava, pripremi i dogovoru oko daljnjih aktivnosti.

Osim rada na projektu, program prve mobilnost uključivao je upoznavanje rada portugalske škole i sudjelovanje u kulturološkim aktivnostima koje su pripremili portugalski domaćini.

Brojač posjeta

UKUPNO719,689

MJESEC2,965

TJEDAN5,671

DANAS785